Home > Nozare/domēns > Advertising > Marketing communications

Marketing communications

Of or related to the coordination of a single advertisement delivered through one or more channels such as print, radio, television, direct mail, and personal selling etc.

Contributors in Marketing communications

Marketing communications

par kartēm

Advertising; Marketing communications

Google Maps (agrāk Google Local) ir web < href="http://www.google.com/maps" > Google Maps </a> kartēšanas pakalpojumu lietojumprogrammas un tehnoloģijas, ko sniedz Google, ka pilnvaras ...

ģimenes dzīves cikls

Advertising; Marketing communications

Ģimenes (personas) dzīves dalījums atsevišķos posmos.

pilna servisa aģentūras

Advertising; Marketing communications

Aģentūras, kas saviem klientiem piedāvā plašu radošo, klientu vadības, plānošanas un mediju pakalpojumu spektru.

taktika

Advertising; Marketing communications

taktiku, ir noteiktas darbības, praksi vai stratēģija, kas piemērota vispār.

stratēģija

Advertising; Marketing communications

Ilgtermiņa mērķu noteikšana.

semiotika

Advertising; Marketing communications

Semiotika ir zinātne par zīmēm un zīmju sistēmām, to vispārīgajām īpašībām un funkcionēšanas likumībām. Semiotika pētī arī nozīmes rašanos un informācijas nodošanu. Viens no nozīmīgākajiem semiotikas ...

bruto peļņa

Advertising; Marketing communications

Tīro pārdošanas ienākumu vērtības mīnus pārdoto preču izmaksu vērtības noteiktā laika periodā aprēķināšana.

Featured blossaries

Strange Landscapes

Kategorija: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Kategorija: Fashion   2 9 Terms