Home > Nozare/domēns > Computer; Software > Unicode standard

Unicode standard

The Unicode standard is a character coding system designed to support the worldwide interchange, processing, and display of the written texts of the diverse languages and technical disciplines of the modern world.

Contributors in Unicode standard

Unicode standard

BMP koda punkts

Computer; Unicode standard

Unikoda koda punkts starp U + 0000 un U + FFFF.

cantillation mark

Computer; Unicode standard

Atzīme, kas tiek izmantota, lai norādītu, kā teksta ir chanted vai dziedājis.

gadījumā kartēšanas

Computer; Unicode standard

Asociācija lielajiem, mazajiem un titlecase formas vēstules.

ignorable lieta secība

Computer; Unicode standard

Nulle vai vairāk ignorable lieta rakstzīmju secība.

ignorable lieta

Computer; Unicode standard

Rakstzīmi C ir noteikts ignorable lieta, ja C ir MidLetter vērtība vai vērtība MidNumLet Word_Break īpašumu vai tās General_Category ir viens no Nonspacing_Mark (Mn), Enclosing_Mark (Me), formāts ...

papildu koda punkts

Computer; Unicode standard

Unikoda koda punkts starp U + 0000 un U + FFFF.

Bekuss-Naur form (BNF)

Computer; Unicode standard

Oficiālu meta sintakse kontekstā bez sintakses aprakstīšanai. (Sīkāku informāciju, skatīt papildinājumu A, fonētiskā konvencijām.)

Featured blossaries

Neurogenesis

Kategorija: Science   1 20 Terms

Management terms a layman should know

Kategorija: Business   1 3 Terms