Home > Nozare/domēns > Legal services > Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

Contributors in Legal aid (criminal)

Legal aid (criminal)

sodāms nodarījums

Legal services; Legal aid (criminal)

Noziedzīgs nodarījums, kas var tikt iztiesāts Kroņa Tiesā (AK).

zvērinātais

Legal services; Legal aid (criminal)

Kopienas loceklis, kas ir saukts tiesneša pienākuma veikšanai, kas ietver tiesas npovērošanu un balso par vainīgo vai nevainīgo beigās.

doks

Legal services; Legal aid (criminal)

Krimināltiesā fiziska atklāšana, kur pusei būtu jāpaliek uz tiesu.

jebkura veida pārkāpums

Legal services; Legal aid (criminal)

Nodarījuma forma, kas ļauj apsūdzētajam izšķirties, vai tikt tiesnešu tiesātam, vai nodot lietu Kroņa tiesai oficiālai zvērināta tiesneša iztiesāšanai.

ievadīt sprieduma par uzņemšanu

Legal services; Legal aid (criminal)

Prasītāja lūgums tiesai izveidot spriedumu atbilstoši atbildētāja vainai / atbildībai, kurš arī piedāvāja maksājumu vai citu kompensāciju.

pierādījums

Legal services; Legal aid (criminal)

Materiāls, kas attiecas uz lietu.

Featured blossaries

Russian Actors

Kategorija: Arts   1 20 Terms

Zombie

Kategorija: Education   3 6 Terms