Home > Nozare/domēns > Accounting > Auditing

Auditing

The systematic review and examination of an individual's or organization’s accounting records to verify their accuracy.

Contributors in Auditing

Auditing

gada pārskats

Accounting; Auditing

Gada publikācija valsts sabiedrības jānodrošina, lai akcionāri varētu aprakstīt darbības un finanšu nosacījumi.

bilance

Accounting; Auditing

Pārskats par kopējo aktīvu un pasīvu organizācija konkrētā datumā parasti pārskata perioda pēdējā dienā.

naudas plūsma

Accounting; Auditing

Izveidots uzņēmums, norādi savu spēju, izmaksātu dividendes un nākotnes finansēšanas prasības naudas summa.

pašreizējais atbildības

Accounting; Auditing

Summas, kuras pienākas uzņēmumu ar citām organizācijām un indivīdiem, kas būtu jāmaksā viena gada laikā pēc bilances slēgšanas dienas.

atliktā nodokļa aktīvs

Accounting; Auditing

Vērtība uzņēmuma bilancē, ko var izmantot, lai nākamo periodu ienākumu nodokļa izdevumu samazināšanai.

pašu kapitāls

Accounting; Auditing

Uzņēmuma bilancē, sekmēja īpašnieku (akcionāru), kā arī nesadalītā peļņa (vai zaudējumi) līdzekļu apjoms. , Saukta arī par "akcionāru pašu kapitāls".

nemateriālo aktīvu

Accounting; Auditing

Aktīvus, kas ir fizisko dabu. Uzņēmuma intelektuālais īpašums (piemēram, patentiem, preču zīmēm, autortiesībām, biznesa metodoloģijas elementi), nemateriālās vērtības un zīmolu atzīšanu ir visiem ...

Featured blossaries

WeChat

Kategorija: Technology   3 12 Terms

Knitting Needles

Kategorija: Arts   1 21 Terms