Home > Nozare/domēns > Software > Accounting software

Accounting software

Software designed to aid accountants in recording and processing transactions.

Contributors in Accounting software

Accounting software

datnīca, datubāze

Software; Accounting software

Savstarpēji saistītu informacionālu objektu tematisks kopums, kas ar speciālas pārvaldības sistēmas starpniecību izveidots un organizēts tā, lai nodrošinātu tajā ievadītās informācijas izguvi, veiktu ...

aprēķinātais lauks (datu bāzē)

Software; Accounting software

Lauks, kas parāda rezultātu izteiksmē, nevis datus no datu bāzes vaicājuma rezultātu kopu.

aprēķinātais lauks (rakurstabulas atskaitē)

Software; Accounting software

Lauku rakurstabulas PivotTable vai rakursdiagrammas PivotChart atskaitē, kas izmanto jūsu izveidotu formulu. Aprēķinātie lauki var veikt aprēķinus, izmantojot citu lauku rakurstabulas PivotTable vai ...

Telpiska atsauce

Software; Accounting software

Atsauce uz diapazonu, kas ietver divas vai vairākas darbgrāmatas darblapas.

aktīvā šūna

Software; Accounting software

Atlasītā šūna, kurā tiek ievadīti dati, kad sākat rakstīt. Vienlaikus ir aktīva tikai viena šūna . Aktīvā šūna tiek ierāmēta ar biezāku apmali.

aktīvā lappuse

Software; Accounting software

Lapa, ar ko jūs strādājat darbgrāmatā. Nosaukumu, aktīvo cilnes lapu ir treknrakstā.

alternatīvajā startēšanas mapē

Software; Accounting software

Mape, kas papildus mapei XLStart satur darbgrāmatas vai citus failus, kurus vēlaties atvērt automātiski, startējot programmu Excel, un veidnes, kas ir pieejamas, veidojot jaunas darbgrāmatas.

Featured blossaries

Online Search

Kategorija: Technology   1 1 Terms

Liturgy

Kategorija: Religion   1 17 Terms